Oppdatering Zirius 26.10.2018

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6
NB! Oppdatering legges ikke ut på Trelast oppdateringssenter.

Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

  • Zirius Portal – Anleggsregister: Det er lagt inn synkronisering av anleggsregister mellom Zirius og Zirius Portal. Anleggsmiddel kan brukes som dimensjon på ordre / faktura, bilag eller under timeregistrering hvor det skal registreres timer på mann og maskin.
  • Zirius Portal – Legg til bruker: Gjort rutinen for å legge til ny eller koble Zirius Portal bruker mer søkbar. Rutinen ligger under Fil, Zirius Portal og mappen Brukere.
  • OnlineBank – DNB / Nordea: Rettet på overføring av Myndighetsrapportering kode som er påkrevd på utenlandsbetalinger over et gitt beløp.
  • Prisendring – Nye visningsfelt: Utvidet med feltene leverandør, varegruppe, kostpris, veiledende pris eks / ink mva, DB og DG for å gjøre filtrering og vedlikehold enklere.
  • Lager – Lokasjon – Fast lokasjon: Rettet på rutinen  for å sette at fast lokasjon på lager brukes, slik at standard lokasjon på vare skal komme opp som forslag i f.eks. varejustering.
  • Regnskap – Import Visma Avendo: Lagt oppsett for å hente bilagsart fra importfil.
  • Dokumentflyt – OCR tolk: Det er gjort forbedring av tolking av beløp og spesiell kontroll mot bilag fra Yamaha eller Maxbo.
  • Prosjekt – Løpende faktura: Åpnet for editering av påslag under fakturadetaljer i rutinen for å generere løpende faktura. Feltet ble låst etter at fast påslag ble lagt inn udner Klient innstillinger og Prosjekt.
  • Prosjekt – Innkjøp: Lagt inn visning av innkjøpshistorikk i Innkjøp rutinen inne på et prosjekt.
  • Avgiftsspesifikasjon: Tilpasset rapport til ny rapporteringskode.
MENY