Oppdatering Zirius Aksesspunkt til Oxalis 4.02

Zirius Aksesspunkt ble 09.10.2018 oppdatert til Oxalis versjon 4.02.

Oxalis er selve modulen som utveksler EHF meldinger mellom aksesspunktene, og er utviklet av Difi.

Du som bruker trenger ikke å gjøre noe i forhold til denne oppdateringen.

Les mer om hva et aksesspunkt er her…

MENY