Oppdatering Zirius Portal 23.08.2018

Det er lagt ut oppgradering av Zirius Portal med følgende punkter:
 • Faktura:
  • EHF forsendelse: Det er lagt inn forbedring på rutine for omsending av EHF faktura hvis den feiler første gangen.
 • Bilag:
  • Visning inngående bilag: Det er lagt inn konvertering av Html format til PDF ved innleggelse av nytt bilag.
 • Bank:
  • OCR / eGiro: Det er lagt inn rutine for å resette sendt status på innbetalinger (OCR / Cremul) hvis det er innbetalinger som vises i Zirius Portal men ikke er oppdatert til regnskap i Zirius.
  • Aktivering av OTP: Ved aktivering av engangspassord (OTP – One Time Password) for godkjenning av betalinger, blir det nå automatisk sendt ut en e-post til bruker når registrering er godkjent av Zirius.
 • Timer:
  • Registrere timer på flere dager: Det er lagt inn ny rutine for å kopiere timeføring over flere dager (kryss bak dato).
  • Ny prosjektleder rolle: Det er lagt inn ny rolle i Brukerkobling for prosjektleder. En prosjektleder kan føre og godkjenne timer på andre ansatte lik administrator, men ikke endre på oppsett eller firmaopplysninger.
  • Timerapport bruker: Det er gjort endring slik at timerapport ansatt er like detaljert som timerapport som kan kjøres av administrator, bortsett fra at den for ansatt kun kjøres for egen bruker.
 • Lønn:
  • Feriepenger (fase 1): Lagt inn ny rutine for håndtering av feriepenger.
  • Lønnsarter: Det er lagt inn flere lønnsarter i lønnsmodulen som er godkjent mot overføring mot A-melding.
  • Lønnsslipp: Det er lagt inn nytt menypunkt i hovedmenyen for å gjøre lønnsslipp lettere tilgjengelig for ansatte.
 • Diverse:
  • Aktiverings e-post: Det er gjort en gjennomgang for å standardisere e-poster som sendes ut til brukere ved opprettelse eller invitasjon av nytt firma.
MENY