Oppdatering Zirius 24.08.2018

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6

Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Punkter i oppgraderingen:

  • Fakturagebyr: Lagt inn felt under fanen Betaling på ordre for å slå av / på fakturagebyr. Tidligere lå dette fast på kunde uten mulighet å overstyre på ordre.
  • Import dagbok – Excel format: Utvidet med valutafelt (valutakode, valutakurs og valutabeløp).
  • Service – Individ: Utvidet med nytt felt for registrering av Reg.nr. Feltet vil være tilgjengelig i autosøk på individ.
  • Trelast – Pakkehistorikk (Ny): Lagt inn nye felter for visning og filterutvalg,  for vareguppenr og -navn pluss søkegruppe 1 / 2 nr og navn.
  • Handymann: Eksport av salgspris per leverandør som er knyttet mot vare. Salgspris kalkuleres ut fra påslagsfaktor på standardvare.
  • DI CSV-import: Lagt inn import av kunder og leverandører fra DI under Ajourhold, System, Import og mappen DI CSV Import.
  • Hastighet pålogging: Forbedret kontrollspørring ved pålogging av klient som ble kjørt mot bankkontoer på leverandør. Ved mye data kunne pålogging gå tregt.
  • Zirius Portal – Invitasjon: Fjernet knapp for Inviter bruker under Fil, Zirius Portal og Brukerkobling. Opprett kontrollerer om e-post på bruker eksisterer fra før ute på Zirius Portal og oppretter eller inviterer bruker til firma ut fra det.
  • Zirius Portal – Rolle: Ny rolle for Prosjektleder. Rollen Prosjektleder kan settes på bruker fra Brukerkobling. Prosjektleder kan registrere og godkjenne timer på andre ansatte, men ikke endre på oppsett eller firmaopplysninger i Zirius Portal.
MENY