Oppdatering 03.08.2018

Oppgraderinger gjelder Zirius versjon 3.6

Det er ikke databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Under er en kort beskrivelse av endringer i oppgraderingen:

 • Prosjekt – lagerstatus: Korrigert at materiell som var godkjent på prosjekt kom med under I ordre og Prosjekt i Lagerstatus bildet på eldre prosjekter.
 • OnlineBank – betaling: Korrigert at føringsdato blir lik betalingsdato satt av bank.
 • Innkjøp til regnskap: Endret på oppdatering av innkjøp til regnskap for å få forbedret hastighet i rutinen.
 • Innkjøpsanalyse – endret og lagt til nye kolonner:
  • Solgt resterende mnd. sist år: Ny kolonne som viser hva som ble solgt ut resten av måneden på varen sist år ut fra inneværende dato.
  • Frobr. mnd. sist år: Ny kolonne som viser total salg for hele inneværende måned for et år siden.
  • I innkjøp: Endret kolonnen slik at den ikke ta med innkjøp som ligger på kladd status.
  • Fra ordertype: Lagt til filter på toppen for å velge fra hvilken ordretype innkjøpsstatistikk skal kjøres fra.
MENY