Oppdatering 06.07.2018

Oppgraderingen gjelder Zirius versjon 3.6

Det er databaseoppdatering i denne oppgraderingen.

Under er en kort beskrivelse av endringer i oppgraderingen:

  • Stukturvare: Det er gjort endring på hvilken kostpris som vises under ordreregistrering ved bruk av strukturvare. Nå vil sum av kostpris av varer som ligger i struktur vises i ordre hvis det ikke er krysset av for Bruk salgspris på vare og det er lagt inn en egen salgspris i Salg mappen. Da vi den prisen vises under ordreregistrering, men under fakturaoppdatering vil kostpris fra undervarer i struktur bli brukt på alle oppsett.
  • Dokumentflyt: Importeres det html dokument eller EHF uten vedlegg i dokumentflyt er det laget rutine for å lage PDF versjon av dokumentet som kan brukes til viderefakturering av kostnad.
  • Prosjektoversikt: Det er lagt inn nye felt i prosjektoversikten som viser fakturert beløp på prosjekt (Fakturert), hva som er fakturert som tillegg (Fakt.tillegg) og sum av disse to (Fakt. tot.)
  • Attestert av: For å gi bedre oversikt over hvem som har attestert bilag i dokumentflyt er det lagt inn felt i kontoposter for Attestert av. Feltet viser hvem som har godkjent bilaget og er kommaseparert hvis det er sendt ut på attestasjonsflyt.
  • Ordrenotet: Det er gjort endringer i rutinen der det legge inn intern eller ekstern notat på ordre for å gjøre det mer selvforklarende.
  • Lagerstatushistorikk: Endret at varer i innkjøp som ikke er mottatt kommer med i rapporten.
  • Prosjektrapport: Gjort endring at feltet I innkjøp ikke tar hensyn til datoutvalget som legges inn ved kjøring av rapporten.
  • Variant Disp 2: Endret på visning av disponibelt 2 i bildet for å registrere varianter på ordre eller innkjøp.
  • OnlinePOS: Lagt inn importformat av kassejournal fra kasseløsningen OnlinePOS. Importen er lagt inn under Bokføring og Import under menyvalget Rutiner.
  • Cbit: Lagt inn importformat på kassjournal fra kasseløsningen Cbit på Cbit Netto Economics ver. 1 format.
MENY