Oppdatering 22.06.2018

  • OLFI – Fakturahistorikk: Gjort rettelse på kreditering av faktura på over 100 linjer.
  • OnlineBank – Innbetaling: Gjort rettelse slik av mange OCR avtaler mot samme bankkonto blir importert via OnlineBank rutinen.
  • Inkasso – Lindorff: Lagt inn oppdatering av betalingsstatus til Lindorff fra Innbetaling rutinen og OnlineBank Innbetaling. Er inkassosak sendt Lindorff vil det sendes varsel til Lindorff hvis kunde betaler til firma.
  • Innkjøp – Mottak: Gjort endring på mottaksrutinen. Det er mulig å korrigere mottatte linjer så lenge mottak ikke er avsluttet.
  • Prosjekt – Lagerstatus: Det er gjort endring slik at varer som er registrert mot prosjekt, men ikke godkjent, kommer med i lagerstatus på vare.
  • Prosjekt – Estimert vareforbruk: Åpnet for å oppheve reservasjon på varer som ligger under estimert vareforbruk.
  • Estimert vareforbruk – Strukturvare: Gjort endring på registrering av strukturvare i estimert vareforbruk i prosjekt og oppdatering av kostpris.
  • Trelast – Vareenheter: Gjort endring slik at verdier på enheter ikke blir nullstilt ved oppdatering.
  • Trelast – Lagerliste: Rettet feil ved kjøring av lagerliste.
  • Problemer med logikk rundt serienummer under plukking er rettet

 

 

 

MENY