Oppdatering 01.06.18

Oppgraderingen legges ut på Zirius versjon 3.6

Det er databaseoppdatering i denne oppdateringen.

Under er en kort beskrivelse av endringene som ligger i oppgraderingen.

Dokumentflyt

  • Attestasjon Zirius Portal: Sikret utsendelse av attestasjon til Zirius Portal.
  • Notat EHF: Det er lagt inn oppsett for å slå av import av notat fra EHF faktura. Oppsettet ligger under Klient innstillinger, Dokumentflyt og heter Hent notater fra EHF.

Serienummer i Ordre

  • Serienummer: Under Klient innstillinger og Ordre er det lagt inn oppsett for Manuelt tildele serienummer. Slås denne på kan ikke ordre gå forbi Under arbeid uten at bruker har registrert serienummer på alle ordrelinjer. Benyttes det Strukturvare MÅ serienummer registreres i Linjeklargjøring i status Under arbeid.

Varejustering

  • Fifo pris: Det er gjort endring for hvilken pris som benyttes ved justering ut av lager. Nå hentes pris fra fifo-tabell og ikke kostpris på vare. Derfor er prisfeltet låst for redigering.
  • Kontokode varejustering: Det er aktivisert mulighet for å styre varejustering mot egen konto. Dersom det er angitt konto for Varejustering i kontokode, vil en varejustering posteres mellom Varejustering og Beholdningsendring. Er det ikke lagt inn konto på varejustering føres den som før mot Motkonto varekjøp og Beholdningsendring.

Innkjøp

  • Innkjøp mot solgte varer: Det er mulig å fakturere varer som er reservert mot innkjøp, som ikke er godkjent til regnskap. Justeres innkjøpspris på innkjøp er det nå lagt inn at kostpris på vare i Fakturahistorikk skal justeres og konteres.

Byrå – Timeregistrering

  • Timeregistrering: Under oppsett for Byrå er det mulighet å slå på at timeforbruk for hver klient skal spores. Rutinen er nå utvidet med at det kan settes opp avrunding for tiden, til tid fakturert. Det er også oppsett for om notat, beskrivelse av aktivitet, skal komme automatisk opp når man går ut av en klient og tilbake til Byrå. Hurtigtast Alt+X åpner siste førte time, og Alt+T åpner komplett timeliste. Forbrukte timer kan legges til klientabonnementet, og faktureres samtidig med Klientfakturering -Klientens forbruk av transaksjoner. Det blir lagt ut oppdatert beskrivelse under Kom igang – Kraftpakke til regnskapskontoret 
MENY