Oppdatering 29.04.18

Det er utført flytting og oppdatering av Zirius sitt Aksesspunkt som står for mottak og forsendelse av EHF faktura. I den forbindelse er det lagt ut oppdatering av Zirius versjon 3.5 og versjon 3.6.

  • Versjon 3.5: Versjonen inneholder kun oppdateringer i forbindelse med Zirius Aksesspunkt (EHF forsendelse og mottak).
  • Versjon 3.6Versjon 3.6 inneholder oppdatering av Zirius Aksesspunkt (EHF forsendelse og mottak) pluss noen mindre punkter som er endret siden sist oppdatering:
  • Filremittering – valuta: Rettet problem etter endring av fortegn i valutabeløp på reskontroposter.
  • Innkjøp – variant: Rettet på oppdatering av innkjøpspris ved registrering via variantrutinen i innkjøp.

Ingen av versjonene inneholder databaseoppdatering. Oppdateringen skal oppdatere Zirius Byrå motor automatisk for alle som har siste versjon av den

MENY