Oppdatering 20.04.2018

Oppgraderingen legges ut på Zirius versjon 3.6 (ikke versjon 3.5).
Det er databaseoppdatering i denne oppdateringen.

 • Valuta i hovedbok: Det er lagt inn nye databasefelt i hovedbok som viser valutabeløp og valutakurs på oppdateringer mot reskontro.
 • Momsbehandlingskoder salg: Det er lagt til nye koder for salg utland i momsfelt på kunde, som kan overstyres i betaling mappen på ordre. Koder som eksisterer på salg:
  • MVA-behandles – SAF-T kode 3
  • Avgifstfritt salg innland – SAF-T kode 5
  • Avgiftsfritt salg utland – SAF-T kode 52
  • Salg utenfor merverdiavgiftsloven – SAF-T kode 6
  • Ikke oppgavepliktig salg: – SAF-T kode 7
 • Skrivebordselement (Widget) kundevisning: Det er lagt inn ny Widget i kundevisning for å vise forbrukte varer på kunde tilknyttet prosjekt (Prosjekt – Varestatistikk).
 • Prosjekt – Zirius Portal Timeregistrering: Det er rettet et problem i Zirius versjon 3.6, Endrede kundeopplysninger i prosjekt ble oppdatert med standard verdier fra kunderegister.
 • Purrenota: Det er lagt til ny purrenota som viser KID på hver åpne faktura. Purranota er laget som standardrapport (endres under blankettoppsett) og OnlinePrint rapport (endres under Klient innstillinger og OnlinePrint under Generelt).
 • SmartDok – lønnsart: Det er lagt inn oppsett på hvilke time lønnsarter som skal ut til SmartDok via feltet Synkroniser i lønnsart oppsettet, og mulighet å legge inn liste over lønnsarter som skal ha egenskap Fravær i SmartDok (kommaseparert liste) i SmartDok innstillinger.
MENY