Alle kasseapparat må oppgraderes innen utgangen av 2018

Bedrifter som håndterer kontanthandel, må innen utgangen av 2018 sørge for å få på plass et kassasystem som tilfredsstiller kravene i den nye Kassasystemloven. 

Første trinn i de nye kravene og forskriftene i Kassasystemloven trådte i kraft 1. januar 2017, og omfattet i første omgang leverandører. Det innebar at alle nye kassesystemer som ble levert etter denne datoen skal tilfredsstille regelverket.

For å legge til rette for naturlig utskiftning av eksisterende kassasystemer ble bokføringspliktige foretak gitt ytterligere to år fra 1. januar 2017.

Det andre trinnet trer dermed i kraft fra 1. januar 2019, og omfatter da også eksisterende kassasystemer hos bokføringspliktige foretak. Det vil si at alle bedrifter som har kontanthandel innen utgangen av 2018 må sørge for å ha på plass kassasystemer som samsvarer med med de nye kravene i Kassasystemloven.

Visste du at Zirius har eget kassesystem? 
Zirius Kasse er et komplett og brukervennlig kassasystem som tilfredsstiller alle nye forskrifter og krav i Kassasystemloven. Kombinert med Zirius ERP gir det deg et særdeles effektivt verktøy for hele prosessen fra salg til regnskap. I tillegg gir Zirius Kasse utvidet funksjonalitet innen faktura, prosjekt, servicehåndtering og regnskap -hvor alt selvfølgelig er sømløst knyttet sammen! 
La oss vise deg mer
Din forhandler eller vi bistår gjerne -så ikke vent med å ta kontakt for mer informasjon, hjelp eller veiledning. 
MENY