Nyheter

Siste nytt fra Zirius


Why to choose us

Registrer deg her for Nyttig Informasjon
Zirius deltar på årets viktigste begivenhet for maskinentrepreneurer. Messen foregår på Gardermoen fra 19-21 januar 2016 med et stort antall utstillere og deltakere. Ta gjerne turen innom stand nr 97 for mer informasjon om bransjens ledende prosjekt- og økonomistyringsverktøy. Les mer på arcticentrepreneur.no

Zirius Byrå har nå fått klientstyrings- og administrasjonsmodul. Løsningen automatiserer manuelle rutiner og gir bedre klientoversikt. Den forenkler brukerstyring og rettigheter mot klienter, samtidig som kundeservice forbedres gjennom skyløsningen KlientPortal. Zirius Byrå effektiviserer hele arbeidsprosessen og gir i tillegg rutiner for bedre sikkerhet.

Dette er zirius.no i ny utforming. Med moderne uttrykk og enklere navigering, uansett brukerenhet, sikter vi mot fremtiden. Hensikten er tydeligere og en mer direkte informasjonsplattform. På de nye sidene finner du bl.a produktene våres, nyheter, innlogging til Zirius Portal, og ikke minst nedlasting av Zirius ERP.

Nå kan det, i tillegg til fakturaer, sendes purringer fra Zirius til kunder via printsenter. De printer, pakker og sender på papir. Det forenkler betalingsoppfølgingen ved at prosessen kjøres direkte fra Zirius. Det gir en smidig, enkel og effektiv løsning på vei mot det papirløse kontoret. Aktiveres i Zirius under "klientinnstillinger" og "OnlinePrint".

Zirius Portal er nettbaserte kommunikasjonsløsninger som forenkler og effektiviserer hverdagen til bedrifter og regnskapskontorer.

KlientPortal
Tilrettelegger for at klienter av regnskapskontoret, via egen pålogging på nett, inviteres til aktiv deltakelse med daglige rutiner. Løsningen lar bedriften delta med fakturering og registrering av inngående bilag, samt tilgang til oppdatert regnskapsstatus. Klientportalen danner dermed grunnlaget for et effektivt samspill.

OnlineBank
Med banktjenestene i Onlinebank elimineres behovet for manuell innlogging i nettbanken, uansett bank i Norge. Betal regninger direkte fra Zirius eller legg de ut til godkjenning og betaling på Zirius Portal. Utførte betalinger oppdateres i Zirius sammen med innbetalinger fra kunder. Resultatet er effektivt, med vesentlig redusert tidsforbruk gjennom automatiserte betalings- og bokføringsprosesser.

Attestasjon
Send ut attestasjonsjobber fra Zirius til attestantens egen innboks på web med historikk og kommentarer. Splitt på kontoer og regnskapsdimensjoner som f.eks avdeling, prosjekt o.l. Det kvalitetsikrer attesteringene, og hindrer at fakturaer blir liggende eller forsvinner.

Timer
Lar ansatte registrere og godkjenne egne timer via web eller mobilapp. Etter godkjenning leses timer inn i Zirius Prosjekt, fordelt på arbeidsaktiviteter og lønnsart. Leder godkjenner timer, og regnskap oppdateres og legges som grunnlag til lønn og fakturering. Det hele er enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Det er nå mulig å sette opp i Altinn portalen at det skal kjøres signering fra Zirius. Gjør at man slipper å logge seg på Altinn for å godkjenne oppgave etterpå.
Nå kan du kjøre XL rapporten fra Lederkilden i Zirius. Den lar deg enkelt generere regnskapspresentasjoner og analyser, med fokus på resultat, balanse, kontantstrøm, likviditet og nøkkeltall. Verktøyet aktiveres direkte i Zirius, under menyen "Rapporter".