GRATIS FAKTURALØSNING

Zoom

Zirius har utviklet Enkel faktura løsning på Web som kan kjøres i standard nettlesere. Løsningen er gratis for sluttbrukere, og kan kobles mot regnskapskontorer som kjører Zirius ERP. 
  

Løsningen er ute som betaløsning fram til 1. april 2012, men kan benyttes som fakturaløsning for ditt firma slik den er nå.


Enkel faktura er ment for mindre firmaer uten behov for lagerstyring og begrenset kunder og varer.