Trelast

Zirius Trelast er utviklet i tett samarbeid med trelastbransjen gjennom mange år. Løsninger dekker hele prosessen et sagbruk har behov for som:Image
 • Import av pakke- og seriedata fra sag og høvel
   
 • Statusbilde for produserte pakker med historikk
         
 • Snap-Shot av lagerstatus ved periodeavslutning
   
 • Lagerstyring på mobile enheter med Android
        
 • Integrasjon mot NOBB data til Byggtjenester
   
 • Dekker ny forpakningsstandard (F-,D-,T-pak)
   
 • Genererig av GTIN på hver av forpakningene
        
 • Ordrereg. tilpasset trelast: LM, PAK, PreCut
   
 • Utskrift av pk.etikett med SSCC mot LexOnline
   
 • Elektronisk import av ordre og eksport av ordrebekreftelse, følgeseddel og faktura