Prosjekt

Zirius Prosjekt utnytter alle de godefunksjonene i Zirius Regnskap, OLFI og Arkiv. Dette gir bedriften full kontroll over den økonomiske fremdriften i prosjektet.

Delfaktura genereres ut fra kontraktsum. Materiell- og timekostnader føres mot avsnitt og aktivitet på mobil eller direkte i Zirius. Regnskap og lagerstatus oppdateres direkte ved godkjenning.

Prosjektleder kan gjøre oppslag på inngående fakturaer via Zirius Arkiv, og alle fakturaer i prosjektet. Prosjektdokumenter kan lagres i Zirius.

Avsnitt og Aktivitet struktur på Prosjekt.
Zoom
Avsnitt og Aktivitet struktur på Prosjekt.
Det kan opprettes egen avslitt og aktivitet struktur per prosjekt, med mulighet å lagre som standard og hente inn til nye prosjekter.

 
Funksjonalitet:
•Fastpris- eller løpende prosjekt med SSB koder
•Delprosjekt eller tilleggsordre
•Status på resultat, inntekter, kostnader og tillegg
•Føring av materiell- og timeforbruk på prosjekt
•Egen avsnitt og aktivitet struktur per prosjekt
•Ajourhold av kostpris per ansatt per lønnsart
•Innestående beløp mot egen regnskapskonto
•Overføring av timegrunnlag til lønnsprogram
•Regnskap, time- og materialforbruk i rapport
•Oppslag mot regnskap og bilagsarkiv i prosjekt
•Dokumentarkiv for lagring av underdokumentasjo