Arkiv

Zirius har utviklet en unik arkivmodul med OCR tolk og Attestasjon.
Dokumentene skannes og sendes via epost til Zirius.

OCR tolk forenkler registrerings jobben. Konto og dimensjoner legges til før dokument sendes ut til attestasjon internt i Zirius eller på epost. Bilag hentes inn i dagbok og oppdateres til regnskap.

OCR tolk og Attestasjon via epost kommuniserer via en sentral Zirius server. Løsningen krever derfor ingen installasjon og vedlikehold.

Innboks i Arkiv
Zoom
Innboks i Arkiv
Inngående bilag hentes inn fra epost, med oppsett for automatisk oppstart av OCR tolk. Bilag kan enten sendes ut til attestasjon eller godkjennes direkte.


Funksjonalitet:
• Arkiv med attestasjon er utviklet av Zirius 
• Er derfor en naturlig del av programmet
• Automatisk innlesning av faktura via epost
• Forenklet registrering via OCR tolk
• Attestasjon i Zirius eller på epost
• Kobling mot regnskap, reskontro og prosjekt
• Kobling mellom arkiv og innkjøpsmodulen
• Alltid tilgjengelige dokumenter
• Dekker arkiveringskravene