Android

Image

Zirius utvikler skreddersydde løsninger på for datainnsamlig mobile enheter med Android OS.


Zirius har utviklet egne løsninger for:


  - Timeregistrering

  - Varetelling

  - Lagerkontroll

  - Logistikkstyring for Trelast


Timeregistrering og varetelling kan lastes ned gratis fra Android Market.
Lagerkontroll krever egen installasjon på server og er derfor lisens på.