Image

Zirius - Rett valg for fremtiden!

Fleksibelt og enkelt:
Zirius er et moderne økonomisystem med fokus på bruker-vennlighet og efektivisering av daglige rutiner. Over 100 forskjellige bransjer benytter vår modulbaserte løsning.
 
Effektivitet:
Enkle selvforklarende skjermbilder gjør systemet enkelt å komme igang med.


Elektronisk kommunikasjon:
Zirius er utviklet med fokus på samhandling og kommunikasjon mellom bedrifter. Send eller motta elektronisk faktura på EHF formatet med dine handelspartnere.
 
 
Zirius har en standard løsning med moduler som utvider systemet i takt med bedriftens behov.

Les mer om våre moduler nedenfor:

Moduler i Zirius

Regnskap

Regnskap

Modulen er utviklet i samarbeid med våre regnskapskontorer og er integrert med de andre modulene i Zirius som Arkiv, OLFI og Prosjekt.

Funksjonaliteten er logisk oppbygd, lett forståelig for deg som jobber med regnskap og gir deg full oversikt.

Les mer .. Regnskap

Arkiv

Arkiv

Få kontroll på bedriftens bilag og effektiviser innregistreringen.

Skann inn eller motta EHF faktura via epost eller harddisk. Få hjelp med registreringen på skannede bilag via OCR tolk og send bilag ut til attestasjonflyt internt i Zirius eller på Web.

Les mer .. Arkiv

Ordre / Faktura

Ordre / Faktura

Ordre / Faktura modulen dekker en bedrifts behov for Logistikk, Innkjøp, Ordrebehandling og Fakturering. Løsningen kan brukes for bedrifter med enkel fakturering til avansert bruk.

Ordreflyten kan settes opp etter bedriftens behov, med handliger som elektronisk forsendelse av faktura.

Les mer .. Ordre / Faktura

Prosjekt

Prosjekt

Modulen som gir deg løpende kontroll på den økonomiske statusen i prosjektene.

Opprett fastpris- eller løpende prosjekt, og generer faktura med vedlegg som materiell-, timelister og inngående fakturaer.

Er knyttet opp mot regnskap og arkiv modulen.

Les mer .. Prosjekt

Trelast

 Trelast

Modul er tilpasset alle som produserer eller selger trelast og håndterer ulike mengdebegreper som løpemeter, pakker, stykk og kubikkmeter.

Inneholder rutiner for pakkelager-styring, egne tilpassede ordre-rutiner og statistikker.

Les mer .. Trelast

Integrasjoner

Integrasjoner

Zirius er integrert med en rekke 3 Part's produkter. Se hvilke integrasjoner vi har mot forskjellige modulene systemer.

Les mer .. Integrasjoner

FakturaWeb.com

FakturaWeb.com

Fakturaløsning for brukere med enkle behov. Ferdige fakturaer kan leses inn hos regnskapskontoret. Les mer .. FakturaWeb.com